Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
Sections
You are here: Home SIM-PL Boek: Van 0 en 1 ..

Boek

boek.jpeg

Inhoud

Het boek beschrijft de werking van digitale circuits vanaf schakelingen met poorten tot aan de werking van een processor. De werking van elke schakeling of systeem kan worden gesimuleerd. Hierbij wordt het gedrag van componenten en het verloop van signalen in de tijd op ingangen, uitgangen en relevante verbindingslijnen zichtbaar gemaakt. Zo wordt in detail gevisualiseerd wat het gedrag is van de hardware als er een instructie wordt uitgevoerd.

Het boek is opgebouwd uit drie modules die de volgende onderwerpen behandelen:

Basismodule

  • Poorten en combinatorische schakelingen.
  • Hoe rekent een computer?
  • Hoe werkt een rekenmachine?

Module Digitale techniek

  • Hoe ontwerp je combinatorische schakelingen m.b.v. Boole algebra?
  • Sequentiële schakelingen en het ontwerpen van Finite State Systems.
  • Complexe schakelingen als decoders, multiplexers, asynchrone en synchrone tellers.

Module Computerarchitectuur

  • Hoe werkt een loopje precies? If-then-else, while en for loops.
  • De Harvard architectuur.
  • Hoe werkt een procedure en hoe verloopt de communicatie tussen de aanroeper en de aangeroepene bij aanroep ervan?


Bij de module Computerarchitectuur worden programma's in de taal assembler geschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een instructieset van slechts 15 instructies.

Inhoudsopgave

Architecturen

Hieronder zijn de architecturen weergegeven die in het boek in hoofdstuk 3 en de hoofdstukken 7, 8 en 9 worden behandeld.

Gallery behandelde architecturen

Doelgroep

Van 0 en 1 tot processor is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de basisprincipes waarop de werking van computers berust. Het boek is zeer geschikt voor studenten Informatica, Technische Informatica en E-technology in het hoger onderwijs en het MBO. Het boek kan worden ingezet bij vakken als Digitale Techniek, Embedded Systems en Architectuur & Computerorganisatie. Delen van de eerste drie hoofdstukken zijn opgenomen in modules voor de vakken Informatica, NLT en Wiskunde D in het voortgezet onderwijs.

Flexibel inzetbaar materiaal

De hardware van een computer is opgebouwd uit een aantal lagen. Niet voor iedere opleiding is begrip van al deze lagen nodig. Dit boek maakt het mogelijk om op een flexibele wijze een cursus samen te stellen.
Een relatie tussen hardware lagen en cursussen is hieronder geschetst.

hwlagen.png

Uitgever

Het boek is uitgegeven door:

Elektor International Media BV
te Susteren. ISBN 978-90-5381-246-4